Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die u opgeeft op www.dealenmetdrugs.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Hoe gaan we op www.dealenmetdrugs.nl om met uw persoonsgegevens?

 Heeft u ons contactformulier ingevuld? Dan hebben wij vanuit Noord-Holland Samen Veilig uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer ontvangen. Noord-Holland Samen Veilig gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Namelijk te reageren op uw verhaal, vraag, idee of opmerking.

 

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

arArabic